Základní činností banky je shromažďování peněžních prostředků, které dává k dispozici formou úvěru. Takovým způsobem umožňuje jakýkoliv pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím své multiplikace znásobuje veškeré množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Základní zisk každé banky tvoří rozdíl mezi úrokovými sazby debetních úvěrů a kreditních účtů. Provoz bankovních služeb je regulován státem. Každá banka v České Republice potřebuje bankovní licenci, bez toho to prostě a jednoduše nejde. Také podléhá kontrole centrální bance.

Rozdělení bank je následující. Základní rozdělení je na univerzální a specializované. Specializace banky může vyplývat ze zákona nebo dobrovolně. Specializované banky nabízejí služby občanům jako je spoření a podobně. Služby pro firmy zajišťují investiční banky. Také existují banky rozdělené podle specializované činnosti, jakou jsou exportní banky, rozvojové banky a hypoteční banky.

Obchody bank by se daly rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní zahrnují vedení účtu, vydávání platebních karet a podobně. Aktivní zahrnují úvěry, poskytování nejrůznějších půjček a tak dále.

Emise peněz, zprostředkování bezhotovostního styku, burzovní obchody, poradenství, směnárenská činnost a s tím spojené služby, vydávání cenných papírů jako jsou akcie, směnky, šeky, obligace a podobně. Tohle všechno zajišťuje banka. Jsou to úkoly, které plní.

Centrální banka je základní banka státu, která kontroluje celou soustavu bank v české Republice. Dohlíží na jejich činnost a vykonává funkci, které je opravdu důležitá. Podléhají jí ostatní banky. Vydává bankovní licence, které musí mít všechny banky. Také realizuje měnovou politiku, spravuje měnu státu, také vede účet státního rozpočtu. Jejich hlavní cíl je hlídat cenovou inflaci, to je jedna z nejdůležitějších funkcí právě této finanční instituce.