Když jsem byl mladý, bylo všechno v této zemi jasně nalinkované nadlouho dopředu. A to samozřejmě i co se týkalo důchodů. Vůbec jsem se tak nemusel starat o to, co se děje, za mých vysokoškolských studií, protože se to tehdy, v dobách, kdy nesměla existovat nezaměstnanost, bralo automaticky jako zaměstnání a tatíček stát mi tedy platil i důchodové pojištění. Pak jsem nastoupil do práce a bylo to podobné. To už jsem dostával své vlastní peníze, a to pochopitelně s tím, že část automaticky odešla jako pojištění mého finančního zajištění ve stáří.

Ale pak se změnil režim, a od těch dob už se to vyvíjí všelijak. A dalo by se říci, že je to čím dál tím horší. Protože vím to, co víte nebo byste měli vědět určitě i vy.

Pracuji, a tudíž platím na to, abych mohl jednoho dne odejít do penze. Přicházím o peníze, aby mě za to jednou pro změnu živil někdo jiný. Ovšem zatímco platby jsou tu v těch nejzákladnějších rysech jasné, to ostatní už ne.

Platil jsem státu za to, že odejdu do důchodu v šedesáti letech. Ovšem jak se dobře ví, nezůstalo u toho. Platím dál, nyní s vidinou toho, že možná odejdu o více než pět let později. Platil jsem s vidinou, že si odchodem na zasloužený odpočinek zase až tak moc nepohorším, a nyní už platím za to, že dostanu důchod, ze kterého sotva vyžiji. A mám tedy platit i nějaké to penzijní připojištění, s tím, že by mi to mělo zajistit vyšší standard na stará kolena. Pokud tedy bude mnou zvolený fond vydělávat, jinak se taky může stát, že odejdu do penze bez koruny navíc v kapse.

Je to smutné? Je. Ale není to to nejsmutnější. Nejsmutnější je totiž skutečnost, že se přede mnou rýsuje doba, kdy se nebude odcházet ani po odpracování určitého počtu let a dosažení daného věku. Že statistici řeknou, kolika let bych se podle nich měl dožít, a bude pak na mně, abych se dožil věku, od kterého se začne počítat můj nárok na délku pobíraného důchodu. A co já vím, co statistici řeknou, až nadejde můj čas? Co když řeknou, že se mám šanci dožít řekněme dvou set let, a já tak budu na důchod pracovat až do 180. narozenin?