Státní zaměstnanci se musí připravit na to, co se dalo už delší dobu očekávat. Tedy na to, že jim v následujícím roce poklesnou jejich platy. Ministr financí sice původně počítal s větším poklesem, než je ten, který bude realitou, ale se dvěma procenty svých příjmů se prý mají státní zaměstnanci rozloučit. Nemá se ale jednat o změnu v oblasti tarifních mezd, jež zůstanou zachovány ve stejné výši jako letos, poklesnout mají mimotarifní složky mezd. To znamená, že se buď zaměstnanci vzdají svých příplatků a odměn, nebo se bude propouštět. K čemuž by prý ale docházet nemělo, v některých rezortech by měli zaměstnanci ubývat přirozeně, a to tak, že odejdou třeba do penze a už se za ně nebude shánět náhrada.

Každý sektor by se prý tedy měl rozhodnout, jakou cestou se bude ubírat. Zda sáhne svým zaměstnancům na odměny nebo raději některé propustí. Což jsou jediná dvě řešení, jimiž lze avízovaného snížení platů dosáhnout. Snížení, které je nevyhnutelné, protože už i tak má činit deficit rozpočtu v příštím roce 235 miliard korun a možná až 270 miliard.

Ovšem tato čísla nemusí být ještě konečná. Vyloučené prozatím není ani to, že se budou mzdy státních zaměstnanců snižovat ještě více. A to navzdory tomu, že to může přinést problémy například v případě policistů, kteří by mohli masověji odcházet a negativně se tak podepsat na bezpečnostní situaci.

Jedinými, kdo jsou se zmíněnou situací momentálně relativně spokojeni, jsou opoziční politici a odbory, vítající fakt, že se nebudou státním zaměstnancům snižovat tarify. Protože kdyby k tomu došlo, kdo ví, kolik lidí by skončilo na sociálních dávkách, čímž by stát v konečném důsledku nic neušetřil.

Ale ne všichni, kdo jsou placeni státem, si pohorší. Například na důchody se příští rok vynaloží o 39,6 miliardy korun víc. A osobně se domnívám, že ani vládní a jiní vysocí politici nepřijdou nakonec zkrátka.