Za minulého režimu se u nás tradovalo, že lidé po odpovídající době práce pro stát mají nárok na důstojné dožití na státní náklady. A pomineme-li skutečnost, že nešlo o zrovna důstojný život, to vlastně platilo, protože si penzisté ve srovnání s pracujícími lidmi zase až tak moc nepohoršili a mohli si udržet běžnou životní úroveň.

To ale změnil příchod trhu. Oficiálně se začalo mluvit o tom, že lidé upřednostnili životní úroveň před plozením potomstva, nastal pokles populační křivky, a tedy i počtu těch, kteří mají seniory svou prací živit. A byť je i na tom nesporný kus pravdy, podepsala se na tom a dodnes se podepisuje i často nesmyslná ekonomická politika státu.

Penzisté už tak dnes mívají podstatně nižší životní úroveň než ti, kdo pracují a vydělávají si. Nelze sice paušalizovat, protože jsou i penzisté, kteří jsou vcelku za vodou, a vedle nich ti mladší, kdo pracují za vyslovenou almužnu nebo dokonce ani skoupé příjmy nemají, ale v průměru je tomu tak.

A tak se poslední dvě populistické vlády snažily a snaží přidávat důchodcům nejen to, co jim ze zákona náleží, ale i něco navíc. Pochopitelně se tak neděje z dobroty srdce našich ministrů, pochopitelně je za tím především snaha udržet si svá teplá místečka tam nahoře, ale prostě se důchodcům přidává i tehdy, když na to tito nemají nárok, když je to v rozporu s ‚pravidly hry‘.

Koaliční rada vládních stran tak třeba v současnosti rozhodla o tom, že dostanou důchodci v příštím roce navíc 300 korun nad rámec zákonné valorizace. Stát na ně tudíž dodatečně vynaloží v následujících třech letech 32,6 miliardy korun.

Co je na tomto nápadu chvályhodné? Samozřejmě to, že si tím polepší naši senioři, kteří určitě nemají na růžích ustláno, a také to, že nepůjde o nic neřešící ryze populistické opatření, jímž byl onen jednorázový pětitisícový bonus v loňském roce.

A co na tom dobré není? Že se vynaloží víc peněz z i tak deficitního státního rozpočtu, že se kvůli tomu bude muset ušetřit na jiných státních výdajích. Zřejmě na tom, co dnešní vládě nepřináší plusové politické body.