Jak je známo a jak to všichni vnímáme, zvyknou si lidé vždycky snáze na to, co na ně má pozitivní vliv, než na to, co je ovlivňuje negativně. A jelikož jsou v našem životě důležité peníze, je logické, že to platí i o nich. Když si finančně polepšujeme, těší nás to, přizpůsobujeme se bez problémů a rychle si zvykáme na to, že si toho můžeme s vyššími příjmy daleko víc dovolit. A když se naše ekonomická situace zhoršuje, neseme to s nelibostí a proklínáme kdekoho, kdo na tom má podle našeho názoru zásluhu, snad vyjma nás samotných.

Ovšem ať už si polepšíme nebo pohoršíme, vždycky si nakonec zvykneme a ona změna se pro nás stane realitou. Časem je to pro nás normální a z míry nás vyvede leda tak nějaká ta další změna.

Platí to i pro oblast financí. Jak si to můžeme doložit na nejednom příkladu z naší historie, dávnější i docela nedávné. Chcete příklad?

Když u nás padl socialismus a došlo k narovnání cen a vzniku tržního prostředí, zoufali jsme si, když jsme viděli ty rychle rostoucí ceny, neodpovídající našim stále ještě takřka socialistickým příjmům. Utahovali jsme si opasky a při tom jsme skřípěli zuby. Dokud jsme si na novou realitu nezvykli a nesmířili se s tím, že to už takové zůstane a budeme se muset přičinit, abychom si na ty nové ceny adekvátně vydělali.

Stejně tak jsme se přizpůsobili i světové ekonomické krizi, jež přišla později a jež nás rovněž zasáhla.

A abychom si neukazovali jen to nepříjemné, zmiňme si, že jsme si třeba zvykli i na rychlý nárůst našich finančních možností na konci vládnutí ČSSD a po ní ANO. Tehdy jsme dostali citelně přidáno, to jak si nás naši mocní chtěli před volbami koupit. Rostly platy ve státní sféře i jinde, přidávalo se důchodcům, a to jak nad limit daný zákonem, tak i jednorázově. Tehdy jsme zajásali, a pak jsme to začali brát jako běžnou věc, jako samozřejmost.

A nyní se to zase kazí, ceny rostou na rozdíl od našich příjmů. A my jsme s tím logicky nespokojeni. Než si zase časem zvykneme. Protože si zvyknout musíme. Když je ekonomická realita taková, jaká je, prostě nám ani nic jiného nezbyde.