Nevím, kdo to tak v oné dávné minulosti zařídil, ale na tom nesejde. Hlavně že to tak zařídil. Podstatné je, že kdysi kdesi kdosi vymyslel cosi, z čeho se postupně vyvinuly peníze. Jež se staly postupem času něčím, bez čeho se my lidé vlastně nedokážeme vůbec obejít. Nebo vy byste to snad dokázali? Vy byste uměli žít i bez peněz? Já osobně tedy ne.

Když ten někdo v docela dávné minulosti vynalezl finanční prostředky, zřejmě ani netušil, jakou tyto budou jednoho dne sehrávat v lidském životě úlohu, jak se tyto rozšíří do celého světa a stanou se něčím, za čím se žene většina světové populace. Ale stalo se tak. Jenom těžko bychom dnes našli v civilizovaných a obvykle i necivilizovaných zemích lidi, kteří by peníze zcela ignorovali a vůbec by jim jejich nedostatek nevadil.

Důvod, proč my lidé peníze chceme, je zřejmý. Protože nám za ně někdo něco nabízí. A těch, kdo jsou pro nás ochotni udělat za peníze pomalu cokoliv, je mnoho. Za peníze můžeme mít různé výrobky a služby, peníze nám umožňují koupit si movitý i nemovitý majetek, ba někdy se dá za peníze koupit i člověk sám, někdy v přeneseném a někdy dokonce i nepřeneseném smyslu slova.

Ovšem peníze nás nečiní jenom šťastnými. Míváme s nimi i trápení. A to nejen tehdy, když je postrádáme. Trápit nás tu může i to, jak třeba finanční prostředky ztrácejí svoji hodnotu. V naprosté většině případů jsou tyto totiž ovlivňovány inflací, tedy postupným pozbýváním jejich reálné hodnoty, a čím větší taková inflace je, tím jsou majitelé peněz zasmušilejší. Protože to, co si mohou koupit dnes, už si v budoucnu za stejné peníze nepořídí. A to znamená, že se ne vždy vyplácí šetřit si na horší časy. A naopak si my lidé musíme vydělávat víc a víc, abychom se měli aspoň relativně stejně. Protože brát dnes třeba dvouapůltisícový průměrný plat jako za socialismu by bylo něco zoufalého, a brát pár drobných jako v ještě dřívější minulosti by už teprve nešlo. To bychom umřeli hlady. Zatímco díky penězům se hlady neumírá. A tím jsou pro nás nezbytné.