I když jsme my lidé po penězích přímo lační, neznamená to, že by byly tyto nezbytně naprosto dokonalé. A dokonalé také nejsou. Jenom mají dostatek pozitiv, tedy kladů, které významně převažují nad jejich negativy. A taková pozitiva jsou natolik zásadní, že se bez peněz neobejdeme, ani kdybychom je sebevíc proklínali a chtěli se od nich držet dál.

Co jsou výhody, které u peněz můžeme nalézt? V první řadě je to všeobecná dohoda o tom, že jsou to právě tyto peníze, které symbolizují určitou hodnotu. Úměrně tomu, kolik jich máme, můžeme získat služby či zboží, a čím více jich máme, tím se nám tedy pochopitelně lépe žije. Aspoň tedy do doby, než nás o ně někdo připraví.

Aby to ale fungovalo, musí tu být někdo, kdo jednoznačně stanoví, co se za peníze považuje, a kdo také dostatečně důvěryhodně zaručí, že si peníze svoji hodnotu uchovají. Protože si nesmíme v žádném případě plést mince s jinými kousky kovu, ba raději ani s jinými mincemi, jejichž hodnota se pochopitelně zpravidla liší, a bankovky se musí jednoznačně odlišovat od nějakého jiného papíru. A pochopitelně nejen to. Peníze téže měny musí být také všechny do puntíku stejné, a to ne proto, že právě v této podobě jsou nejdokonalejší, ale proto, že je třeba zabraňovat i jejich napodobování, tedy falšování či pozměňování.

Peníze prostě musí být peníze. A můžeme být rádi za to, že nám je mocní tohoto světa vydávají, spravují a dávají k dispozici. Protože bez peněz už bychom byli dávno ztracení. Neměli bychom skoro nic z toho, co si díky nim můžeme pořizovat.

Jenže získat je nebývá zpravidla vůbec snadné. I když se někdo snaží, finance mu nemusí stačit. Bohužel. A pak je potřeba si utáhnout opasek a učinit vše pro to, abychom zase peníze měli. Protože na nich stojí celý dnešní svět. A kdo by je neměl, ten by stěží obstál. A vůbec by mu nebylo skvěle.