My lidé dokážeme oželet skutečně ledacos. Můžeme postrádat jen tak namátkou i dobré mravy, i soudnost, i sebekritičnost, i lásku k bližnímu svému, ba i zábrany. Ale určitě nenajdeme člověka, který by dokázal ignorovat nedostatek nebo i vyslovenou absenci peněz. Peníze jsou něco, po čem všichni do jednoho toužíme, bez finančních jistot si nedokážeme naši existenci v žádném případě představit.

Proč je situace stran finančních prostředků právě taková? Nesporně proto, že za peníze se dá v dnešním světě sehnat všechno, co nás jenom napadne, a nikdo si neodepře rád možnost mít kdykoliv cokoliv, po čem právě zatouží.

A tak my lidé pracujeme, což je nejběžnější způsob, jak se k penězům dostat. A pokud nepracujeme, pak si pořizujeme peníze aspoň nějakým jiným možným způsobem. A vyčerpáme-li všechny legální možnosti, jak se k penězům dostat, uchylujeme se nejednou i k možnostem nelegálním, tedy ke zločinu. I to se někdy stává, a nebýt zákonů, byl by to možná nejběžnější způsob našeho obohacování se.

Finanční prostředky prostě chceme a potřebujeme mít. Jsou pro nás mimořádně důležité, a to v kterékoliv etapě našich životů. Někdy je potřebujeme v menší a jindy ve větší míře, ale vždy je potřebujeme. A nemáme-li je, strádáme jejich nedostatkem, což nám nedělá ani trochu dobře.

A protože jsou peníze tak zásadní, měli bychom mít možnost si je vydělat. Měli bychom mít možnost najít si nějakou tu pozici na trhu práce, nějaký zdroj obživy. To abychom měli jistotu, že si vždy vyděláme aspoň na naprosté minimum, na chléb svůj vezdejší. A pochopitelně je žádoucí, abychom si toho mohli se svými financemi dovolit ještě daleko víc.

A ti, kdo nejsou schopni se uživit? Ti by se měli mít možnost spolehnout aspoň na nějakou tu neurážlivou pomoc od státu. Ale pouze jde-li o lidi, kteří skutečně hledají řešení, ale nedokážou ho nalézt, nikoliv o nějaké parazity. Jak tomu dnes bohužel v nejednom případě bývá.