Bylo by to skvělé, kdyby si člověk dokázal vybrat na trhu přesně to, co má zajištěnu zářnou budoucnost, co zajistí vysokou návratnost investic a zisk a do čeho by tak mohl vložit své prostředky s jistotou vysokého zhodnocení. Jenže opak je pravdou – obyčejný smrtelník do toho tolik nevidí, a proto je pro něj investování v podstatě sázkou do loterie. A aby dotyčný zbytečně nehazardoval, spoléhá se většinou spíše na nějaký investiční fond. Což je způsob, jak investovat peníze společně s jinými investory.

Takový investiční fond je právnická osoba, nejčastěji akciová společnost, která získává prostředky v podobě upisování akcií prodávaných investorům. Takový fond má svého manažera, který řídí investiční rozhodnutí, správce fondu, jenž má na starosti obchodování, odsouhlasování, oceňování a jednotkové ceny, představenstvo či správní radu chránící majetek a garantující dodržování všech zákonů, předpisů a pravidel, marketingovou či distribuční společnost, jež propaguje a prodává akcie, a pochopitelně i akcionáře, kteří vlastní aktiva, z nichž jim plynou (nebo aspoň mají plynout) příjmy.

Investiční fondy vznikají na dobu určitou a během této doby nejsou povinné od svých akcionářů akcie odkupovat. Jejich investoři však mají právo prodávat své akcie jiným investorům kdykoliv a tím získávat své vložené prostředky zpět. Množství akcií jednotlivých fondů se zpravidla během jejich existence nemění, a proto jsou jejich ceny dost ovlivnitelné názory investorů na úspěšnost a je tu tedy i větší riziko.

Takové fondy lze dělit na fondy kolektivního investování či fondy kvalifikovaných investorů. Mezi ty první zde zmíněné náleží podílové fondy nebo akciové společnosti, mezi ty druhé pak podílové nebo svěřenecké fondy, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropská společnost či družstvo.

Ať tak či onak, je výhodou takového kolektivního investování menší investiční riziko. A to proto, že jsou tu investice rozloženy do různých akcií. A je nepravděpodobné, že by šly tyto všechny ke dnu a investorům zůstaly jen oči pro pláč.