V uplynulém více než roce jsme se stali svědky toho, jak mnozí z našinců přišli o práci. Některým z nich to vysloveně zatrhnul stát, některým znemožnily práci nové předpisy, stanovující přísně, co a jak, a byla tu i celá řada dalších příčin. A toto nepostihlo jenom naši republiku, nýbrž v podstatě celý svět. Svět, ve kterém dříve pracovali i lidé, jimž vzal práci právě koronavirus.

V letošním roce se očekává, že zůstane ve světě bez práce minimálně 220 milionů lidí, hlavně žen, mladých lidí a lidí pracujících v takzvané šedé ekonomice, což je mnohem více nezaměstnaných než v době předkoronavirové. Nezaměstnanost tak má dosáhnout 6,3 procenta a podle Mezinárodní organizace práce nedosáhneme zotavení trhu práce dříve než za dva roky.

Až v příštím roce by se měla tato tristní situace počít měnit k lepšímu, ovšem pouze mírně, bez práce má být v následujícím roce 205 milionů lidí, což představuje nezaměstnanost ve výši 5,7 procenta. Což je o tři desetiny procenta horší výsledek než v roce 2019, před nástupem pandemie.

A aby byla tato Jobova zvěst úplná, je k ní ještě třeba přičíst skutečnost, že byla v mnoha firmách zkrácena pracovní doba, a to natolik, že kdyby k tomu nedošlo, postrádal by svět dalších asi 144 milionů běžných pracovních míst.

Zmíněná omezení pak znamenají, že má dnešní svět ve srovnání s rokem 2019 o 108 milionů více chudých či dokonce extrémně chudých lidí.

Jako tradičně, jak se ví už z minulosti, jsou na tom dnes Spojené státy. Tam, jak je známo, nejsou pracovněprávní vztahy natolik zaměstnance chránící, a tudíž tam po masovém propouštění není takovým problémem vznik nových pracovních míst, jako je tomu v Evropě, kde stále zůstávají mnozí lidé u práce na zkrácený úvazek.

A jak jsme na tom u nás? Vlastně poměrně dobře. Naše nezaměstnanost jen mírně přesahuje čtyři procenta. Ovšem máme v tomto ohledu štěstí? Vlastně až tak moc ne. Protože mnoho pracovních míst vydrželo jen díky státní pomoci. Která, jak všichni víme, byla poskytována na dluh. A deficit, jenž i kvůli tomu vzniknul, se bude jednoho dne muset zaplatit.