Ekonomika má v dnešním světě zásadní význam. A čím je tato rozvinutější, tím lépe se členům dané společnosti žije. V zemi, kde má každý člověk své přesně dané místo na trhu, je totiž zajištěno, aby bylo k dispozici to, co je lidem potřeba, stejně jako to, aby si to lidé mohli dopřávat. Když ekonomika běží tak, jak má, může žít každý aspoň v relativním dostatku, a to díky tomu, že je za svou odváděnou práci financován a získanými penězi může platit za to, po čem sám touží.

Finance jsou tak něco, bez čeho se nelze ve vyspělé společnosti obejít. Člověk tu odvádí svůj kus práce a za ten je prostřednictvím financí odměňován možností využít protislužby od ostatních lidí. A dokud oběh peněz funguje tak, jak má, je všechno vlastně v tom nejlepším pořádku, v jakém to jenom může být.

Ovšem ono není bohužel jenom na pracujících lidech, zda a jak ekonomika funguje. Není možné, aby se každý věnoval tomu, co ho zrovna napadne, a za to žádal to, co se mu právě zlíbí. Je třeba, aby tu byl někdo, kdo takové ekonomické procesy koordinuje, kdo určuje, jakým směrem se to tu bude ubírat. A byť ryzí plánovité hospodářství není žádné terno, jak jsme se i v minulosti naší země mohli přesvědčit, jakkoliv není žádoucí, aby se vše nařizovalo direktivně, je třeba i určitá vize, i určitá koordinace toho, co na trhu probíhá. Aby se vědělo, co je třeba dnes a co bude žádoucí v budoucnu.

A tak tu máme i politiky, i ekonomy, kteří určují trend vývoje ekonomiky a financí. A kteří by tak měli činit zodpovědně a v nejlepším zájmu svých obyvatel. Měla by se vést zodpovědná ekonomická politika, měly by se činit kroky, jež zemi prospějí nebo jí alespoň neuškodí více, než je nezbytné. A lidé by měli chápat, co, jak a proč se tu děje. Protože jinak hravě vypukne nežádoucí chaos.

A co může pro blaho ekonomiky udělat obyčejný člověk? Kromě svědomité práce by měl i s rozumem vybírat ve volbách ty, kdo i o něm budou rozhodovat. Protože sliby jsou chyby. A je jenom na nás, jak se máme a jak se budeme mít.