Peníze vždy sehrávaly určitou roli při rozdělování a posuzování lidí. Ti, kdo je měli, požívali dříve ve společnosti určitou míru úcty, ti, kdo dělali dluhy, pak byli ostudou rodiny i komunity, a ti někde mezi těmito póly byli prostě obyčejnými prostými lidmi.

Jenže to je klasifikace lidí, která už dnes neodpovídá realitě. A dodal bych, že bohužel. Protože jakkoliv se dají lidé posuzovat podle různých měřítek a peníze rozhodně nevypovídají o jednotlivcích z našich řad všechno, měly by přece jenom o lidech něco vypovídat. A to, jak o nás vypovídají finanční poměry dnes, si zasluhuje přinejmenším důkladné zamyšlení se nad sebou.

Dnes je totiž všechno jinak než kdysi.

Lidé, kteří dnes mají moře peněz, už dávno nejsou považováni za honoraci nebo za hodně úspěšné lidi, kteří si ke svému majetku přišli pilnou a poctivou prací. Když dnes vidíme movitého člověka, máme ho spíš za nějakou pochybnou existenci, za zločince nebo zbohatlíka, který si nezaslouží ani špetku obdivu, ale spíše jenom opovržení.

Ti, kdo penězi v naší současnosti neoplývají, pak nejsou ani tak normálními prostými lidmi, jako spíše sockami, nad kterými my movitější ohrnujeme nos, nemaje je za sobě rovné. A obvykle s těmito nechceme raději nic mít, abychom snad nakonec nebyli zaškatulkováni do téže kategorie.

A ti, kdo umí jenom dělat dluhy? Za ty už se dnes jejich okolí nejednou zase až tak moc nestydí, a oni sami pak často také stud za sebe samé nepociťují. Spíše se mají za vychytralce, kteří dokázali vyzrát na nějakého bláhovce, který jim půjčil na onu takzvanou věčnou oplátku.

A toto hodnocení našich dnešních lidí je něčím, co osobně nepovažuji za správné. Protože kdo je bohatý, ten by měl být jako takový společností akceptován a neměl by být pranýřován, dokud soud nerozhodne jinak. A ti, kdo žijí na účet druhých, tedy na dluh, by se naopak měli dočkat veřejného zostuzení. Čehož se ale nedočkáme. Aspoň tak dlouho, dokud se do čela naší země budou dostávat ti, kdo si pochybně nakradli a kdo nemají skrupule, když na vysokých postech dělají jenom dluhy. Navíc na úkor nás všech.