Ani sebevětší příjmy nemusí být ještě zárukou, že člověk bude vždy takříkajíc za vodou. V životě lidském se totiž může kdykoliv odehrát i něco, co i toho nejlépe vydělávajícího člověka může přivést na mizinu a do třeba i neřešitelných problémů.

A tak je záhodno nejenom vydělávat, ale také se pojistit pro případ toho, co by mohlo člověka neplánovaně negativně ovlivnit. A určitě není na škodu pojistit i své vlastní dítě. Protože všichni víme, co může dítka nejednou napadnout, a pak se mohou peníze z pojistky někdy hodit a někdy mohou být dokonce tou jedinou záchranou.

Ovšem stejně jako kdekoliv jinde je třeba i nad pojištěním dítěte přemýšlet. Protože sjednání si té správné pojistky může být terno, zatímco pouhé nesmyslné strkání peněz do pojišťovny bývá kontraproduktivní, to je jen zbytečná ztráta peněz.

Je tedy třeba určitě nejprve zvážit potenciální rizika a také zvolit optimální výši případného pojistného plnění. Pojistit se proti něčemu, co zřejmě nenastane, není rozumné, a dohodnout si nízké odškodnění nemusí být nakonec řešením problémů, jež by mohly vyvstat.

U dítěte je tedy žádoucí především pojištění pro případy, jež mají trvalý nebo vskutku dlouhodobý vliv na kvalitu jeho života, jako jsou dejme tomu úrazy s trvalými či dlouhodobými následky. To se totiž neobejde bez velkých finančních nákladů, jež se právě s pomocí pojistky dají kompenzovat.

Podobně je pak rozumné pojistit se pro případ často se vyskytujících a komplikace přinášejících nemocí, pobytů v nemocničních zařízeních a podobně.

Proti nejzávažnějším rizikům by mělo být dítě pojištěno po celou dobu dětství a dospívání a mělo by být zajištěno, aby případná vyplácená částka odpovídala velikosti rizika.

Další pojištění by pak měla odpovídat spíše individuálním podmínkám a potřebám, věku, zaměření, rodinným poměrům a podobně.

A určitě je v zájmu dětí i to, když se pojistí rodiče v jejich prospěch. Protože děti nestrádají jenom tím, co postihne přímo je, ale třeba i ztrátou svých živitelů.