Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je úvěr, zápůjčka, odložená platba, nebo podobná finanční služba poskytovaná, nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Spotřebitelský úvěr může být vázaný (vázaný na konkrétní druh zboží), nebo na konkrétního poskytovatele.   Dále může být spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo jiný než na bydlení. Všichni poskytovatelé a zprostředkovatelé podléhají kontrole ČNB.

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

Mohou vykonávat svoji činnost pouze na základě oprávnění uděleném Českou národní bankou. Ta má dohled na zprostředkovateli a poskytovateli, tím máte jakousi právní jistotu, že vše by mělo mít svá pravidla, na která dohlíží státní organizace.   Jedná se o zprostředkovatele, který zastupuje jen jednoho vybraného poskytovatele a bude Vám nabízet jen jeden produkt. Zda je to špatně nebo ne, musíte…